Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Posada doktoranta(-tki) w ramach projektu neuroobrazowania MRI w zespole prof. Marcina Szweda

Mój zespół poszukuje osoby, która podejmie się kontynuować nasze obecne badania nad plastycznością mózgu u osób głuchych. W badaniach tych korzystamy z paradygmatu bodźców naturalnych na przykład, w ostatnim naszym eksperymencie był to półgodzinny film animowany bez dialogów („Trojaczki z Belleville”). Oferujemy możliwość pracy nad doktoratem przy użyciu tej nowatorskiej i ekscytującej techniki badawczej (Hasson i inni, Projections, 2008; Baldassano i inni, 2017), w silnym, międzynarodowym zespole naukowym.

Więcej informacji w zakładce Praca.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

100 skanów wykonanych w projekcie Neurosmog!

Z przyjemnością informujemy, że w projekcie NeuroSmog pod kierownictwem Marcina Szweda Zostało przedbadane setne dziecko. W tym projekcie zespół bada zmiany neuronalne u dzieci pojawiające się pod wpływem zanieczyszczenia powietrza. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie projektu. W przeprowadzenie wszystkich testów zaangażowanych było wiele osób, w tym rodzice i dzieci, podróżujący do Krakowa czesto z daleka. Gratulujemy!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja zespołu

Wspólna reprezentacja neuronalna liczb brajlowskich i arabskich

Najnowsza publikacja zespołu Szwed Lab ukazała się w prestiżowym Scientific Reports. To badanie to kontynuacja projektu, w którym wzięła udział unikalna na skalę światową grupa widzących umiejących czytających brajlem. Katarzyna Rączy opisała kolejne badanie nad przetwarzaniem liczb postrzeganych w różnych modalnościach, tym razem z użyciem techniki rezonansu magnetycznego. Więcej na ten temat można przeczytać w publikacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie

Profesor Marcin Szwed oraz profesor Laurent Cohen (Instytut Badań nad Mózgiem i Rdzeniem Kręgowym, Institut du Cerveau et de la Moelle epinière, ICM) otrzymali pierwszą, Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie za wspólne badania mózgowych mechanizmów czytania: ich podstaw neuronalnych, genezy oraz międzykulturowej i międzymodalnej natury. Współpraca rozpoczęła się w 2007 roku i zaowocowała eksperymentami w dziedzinie neurobiologii, opisanymi przez nich w siedmiu artykułach.

Na zdjęciu od lewej: prof. Laurent Cohen, prof. Maciej Żylicz - prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Olivier Pirroneau - wiceprezes Francuskiej Akademii Nauk, dr hab. Marcin Szwed

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najnowsza publikacja zespołu

Wspólna reprezentacja neuronalna liczb brajlowskich i arabskich

Jak liczyć w Brajlu? Jak mózg przetwarza liczby prezentowane dotykowo? Katarzyna Rączy miała okazję zadać te pytania podczas realizacji swojego projektu doktorsiego, w którym badała wyjątkową grupę widzących czytających Brajlem. Publikację dokumentującą ten projekt można przeczytać w czasopiśmie Acta Psychologica, artykuł zostanie opublikowany w styczniu 2020. Projekt badał jak dotykowa informacja liczbowa jest przetwarzana w mózgu. Ze względu na udział szczególnej grupy badanych, zespół mógł przyjrzeć się również podobieństwom i różnicom w przetwarzaniu liczb postrzeganych wzrokowo i dotykowo. Więcej informacji na ten temat oraz szczegółowy opis badania można znaleźć w publikacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja ESCOP 2019

We wrześniu zespół Szwedlabu uczestniczył w spotkaniu ESCOP (European Society for Cognitive Psychology). Konferencja odbywała się na pięknej, hiszpańskiej wyspie – Teneryfie. Mieliśmy okazję omówić wyniki z naszymi współpracownikami, ale też porozmawiać i wysłuchać cennych uwag od wielu innych uczestników.  Marcin Szwed i Maria Zimmermann zaprezentowali wyniki naszej pracy podczas seminariów. Zespół uczestniczył też w sesji posterowej – prezentując 2 postery. Omówiliśmy nasze najnowsze wyniki z współpracownikiem Oliwierem Collignonem (CCP-Lab, Institute of Psychology, Louvain-la-Neuve, Belgium) a także z expertem w dziedzinie przetwarzania liczbowego, Andre Knopsem (University Paris Descartes & University Sorbonne Paris Cité, France).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najnowsza publikacja zespołu

Zaangażowanie kory wzrokowej w rozpoznawanie dotykowe

Czy kora wzrokowa może brać udział w rozpoznawaniu dotykowych liter brajlowskich? Odpowiedzi na to pytanie można szukać w najnowszej publikacji SzwedLabu, której pierwszym autorem jest Łukasza Boli. Wyniki badań prowadzonych przy użyciu techniki TMS na unikalnej grupie osób widzących czytających brajlem zostaną opublikowane w Neuroimage. W artykule pokazano, że kora wzrokowa jest zaangażowana w rozpoznawanie liter brajlowskich z zachowaniem hierarchii wzrokowej - pierwszorzędowa kora wzrokowa bierze udział w początkowych etapach przetwarzania, natomiast wyższe procesy angażują wyższe obszary kory wzrokowej. Artykuł ukaże się w listopadzie 2019.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NeuroSmog

Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu TEAM-NET. Jednym z laureatów jest Marcin Szwed, który będzie kierował projektem "NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg". W tym projekcie siły połączą zespoły zajmujące się psychologią dziecięcą, neuroobrazowaniem, epidemiologią oraz oceną zanieczyszczenia powietrza. Celem projektu będzie badanie zmian neuronalnych u dzieci pojawiających się pod wpływem zanieczyszczenia powietrza. Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu Psychologii UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy grant w SzwedLabie

Na stronach Narodowego Centrum Nauki pojawiły się listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach najnowszych konkursów. Z radością informujemy że Marcin Szwed kierował będzie grantem MAESTRO pod tytułem "Debata geny kontra doświadczenie widziana przez pryzmat plastyczności poznawczej u osób głuchych i niewidomych".

Więcej informacji o przyznanym grancie można znaleźć na stronie NCN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wizyta w Centre National de la Recherche Scientifique/Sorbona, Paryż

Na początku grudnia 2018 zespół Szwedlabu zajmujący się przetwarzaniem liczb gościł w Laboratory for the Psychology of Child Development and Education w Paryżu (Centre National de la Recherche Scientifique). W gmachu Sorbony konsultowaliśmy badania dotyczące przetwarzania matematycznego z naszym wieloletnim współpracownikiem André Knopsem. Mieliśmy też okazję zobaczyć gabinet w którym w latach 1952–64 pracował sam Jean Piaget.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Blind Brain Workshop

W październiku 2018 grupa reprezentująca SzwedLab wzięła udział w konferencji zatytułowanej The Blind Brain Workshop, odbywającej się w Lucce we Włoszech. Celem tego spotkania było omówienie postępów w badaniach nad mózgiem na podstawie przypadków osób funkcjonujących w deprywacji sensorycznej. Marcin Szwed omówił wyniki pracy zespołu w prezentacji zatytułowanej The blind cortex, the deaf cortex: between task-specificity and new capacities. Lab prezentował również poster z wynikami badań nad percepcją rytmów prowadzonych przez Marię Zimmermann. Uczestnicy mieli okazję spotkać najważniejszych badaczy z dziedziny neuroplastyczności i badań nad mózgiem w deprywacji sensorycznej. Więcej informacji o konferencji i jej gościach na stronie.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wywiad z Marcinem Szwedem w magazynie Ja My Oni

W magazynie Ja My Oni ukazał się wywiad Agnieszki Sowy z Marcinem Szwedem. Przeczytaj rozmowę o neuroplastyczności i o tym, jak mózg dostosowuje się do potrzeb człowieka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof Amedi na Neuronusie

Nasz wieloletni współpracownik, Profesor Amir Amedi był gościem konferencji Neuronus IBRO Neuroscience Forum 2018. Wygłosił podczas niej wykład, w którym opowiadał o swoich badaniach. Wiecej o pracy Profesora Amediego można przeczytać na stronie jego labu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja zespołu

Przeczytaj najnowszą publikację ukazaną w Scientific Reports na temat plastyczności międzymodalnej i zmianach strukturalnych w pierwszorzędowej korze wzrokowej u dorosłych uczących się czytać alfabetem Braille'a pt. Structural reorganization of the early visual cortex following Braille training in sighted adults. Autorami artykułu są Łukasz Bola, Kasia Siuda-Krzywicka, Małgorzata Paplińska, Ewa Sumera, Marysia Zimmermann, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, oraz Marcin Szwed.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mobilność Plus dla Łukasza Boli

Łukasz Bola jest laureatem tegorocznej edycji prestiżowego stypendium Mobilność Plus MNISW. Łukasz pojedzie na dwuletni staż podoktorski do znakomitego labu Alfonso Caramazzy Cognitive Neuropsychology Lab na Universytecie Harvarda, gdzie będzie kontynuował prace rozpoczęte w ramach doktoratu nad plastycznością mózgową, a w szczególności będzie badał neuroplastyczność kory słuchowej, zarówno pod wpływem treningu nowych umiejętności jak i pod wpływem utraty słuchu.

Przypominimy, że Łukasz w tym roku uzyskał rówież stypendium doktorskie NCN w programie ETIUDA V. oraz jest też laureatem prestiżowej nagrody FNP Start dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej.

Gratulujemy sukcesów!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak mózg widzi rytm? Rozmowa z dr. hab. Marcinem Szwedem

Audycja TOK FM

Rozmowa dr hab. Marcina Szweda z Cezarym Łasiczką w programie OFF Czarek.

01. 09. 2017

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowy artykuł w czasopiśmie PNAS

Przeczytaj komentarz Marcina Szweda, Łukasza Boli i Marysi Zimmermann pt. Whether the hearing brain hears it or the deaf brain sees it, it’s just the same do artykułu Benetti i wsp. (2017) na temat plastyczności międzymodalnej w najnowszym numerze PNAS.
Data opublikowania: 27.07.2017
Osoba publikująca: Marianna Boros

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda im. Jerzego Konorskiego dla artykułu naszego zespołu

W tegorocznej edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawaną corocznie przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego i Komitet Neurobiologii PAN, Komisja pod przewodnictwem prof. dr hab. Mariana H. Lewandowskiego, w składzie: prof. dr hab. Krystyna Domańska-Janik, prof. dr hab. Włodzimierz Duch, prof. dr hab. Jacek Jaworski, prof. dr hab. Joanna Lewin-Kowalik i prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas w głosowaniu tajnym przyznała nagrodę pracy:

Massive cortical reorganization in sighted Braille readers.  
Katarzyna Siuda-Krzywicka, Łukasz Bola, Małgorzata Paplińska, Ewa Sumera, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, Magdalena W. Śliwińska, Amir Amedi, Marcin Szwed.

    Elife, 2016 Mar 15; 5:e10762. doi. 10.7554/eLife.10762.

Zwyciężcom gratulujemy!

 

Źródło: http://www.ptbun.org.pl/?a=news_all

Data opublikowania: 06.07.2017
Osoba publikująca: Marianna Boros

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dlaczego śnimy?

Tok fm

Dr hab. Marcin Szwed rozmawiał z Karoliną Głowacką o tym dlaczego i jak śnimy.

20. 05. 2017

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Task Selectivity as a Comprehensive Principle for Brain Organization

Komentarz nt. naszych osiągnięć w TICS

Prof. Amir Amedi wraz ze współpracownikami z Uniwersytetu Hebrajskiego komentuje wyniki badań prowadzonych w naszym zespole w czasopiśmie Trends in Cognitive Science:

"do 'Task-Selective Sensory-Independent' organization and its driving principles extend in humans beyond ‘visual’ regions to other high-ordersensory cortices?

The recent study by Bola and colleagues provides crucial evidence supporting an affirmative answer to this question, ultimately bridging the gap between humans and animal studies..."

 

 

Data opublikowania: 06.04.2017
Osoba publikująca: Marcin Szwed

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa publikacja w czasopiśmie PNAS

Nowa publikacja w prestiżowym czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences pt. "Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans" autorstwa Łukasza Boli, Marysi Zimmermann, Piotra Mostowskiego, Katarzyny Jednoróg, Artura Marchewki, Pawła Rutkowskiego oraz Marcina Szweda.

Czy osoby głuche mogą mieć dobre poczucie rymu, skoro nie słyszą? Okazuje się, że czują rytm całkiem dobrze, dzięki plastycznej korze słuchowej. Najnowsze badanie Łukasza Boli, Marysi Zimmermann, Marcina Szweda i ich współpracowników pokazuje, że dokładnie ta sama część kory mózgowej, która u słyszących odpowiada za rytm, u głuchych całkowicie przełącza się na wzrok. To kolejny dowód na wyjątkową plastyczność ludzkiego mózgu!

Oglądnij wideo, w którym autorzy opowiadają o swoich wynikach, posłuchaj o nich w radiu, przeczytaj w prasie, lub przeczytaj sam artykuł!

Data opublikowania: 11.01.2017
Osoba publikująca: Marianna Boros

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagroda NCN 2016

Dr hab. Marcin Szwed jest laureatem Nagrody Narodowego Centrum Nauki 2016 w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Kierownik naszego labu to prestiżowe wyróznienie dostał za prowadzone na dużą skalę badania nad plastycznością mózgu u osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Naszemu zespołowi, pod jego kierownictwem, udało się przełamać utrwalone w nauce tezy o podziale mózgu na osobne części zmysłowe. Fundatorem nagrody jest Grupa Azoty S.A.  

Obejrzyj filmik przedstawiający sylwetkę laureata.

 

Gratulujemy!

Data opublikowania: 16.10.2016
Osoba publikująca: Marianna Boros