Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium badawcze dla doktoranta(tki) – neuroobrazowanie aktywności mózgu w naturalnych warunkach: filmy, opowieści w języku migowym

Posada doktoranta(-tki) w ramach projektu neuroobrazowania MRI w zespole prof. Marcina Szweda (Instytut Psychologii UJ, Kraków) www.szwedlab.psychologia.edu.pl

Mój zespół poszukuje osoby, która podejmie się kontynuować nasze obecne badania nad plastycznością mózgu u osób głuchych. W badaniach tych korzystamy z paradygmatu bodźców naturalnych na przykład, w ostatnim naszym eksperymencie był to półgodzinny film animowany bez dialogów („Trojaczki z Belleville”). Oferujemy możliwość pracy nad doktoratem przy użyciu tej nowatorskiej i ekscytującej techniki badawczej (Hasson i inni, Projections, 2008; Baldassano i inni, 2017), wykorzystującej m.in. uczenie się maszynowe i modelowanie Ukrytych modeli Markowa, w silnym, międzynarodowym zespole naukowym.

Badania stanowić będą kontynuację moich dotychczasowych badań nad mechanizmami plastyczności mózgu u osób głuchych (Bola et al., 2017, Zimmermann et al., 2021). Prowadzone będą z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Projekt będzie realizowany we współpracy z zespołem prof. Christophera Baldassano (Columbia University, NYC, www.dpmlab.org/), Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie (prof. A. Marchewka, lobi.nencki.gov.pl/) oraz Pracownią Badań nad Polskim Językiem Migowym UW (zespół prof. Piotr Tomaszewskiego).

Posada w Instytucie Psychologii UJ w Krakowie, celem przygotowania i obrony doktoratu. Wynagrodzenie wynosi 4000/zł miesiąc (stypendium), płatne w ramach grantu badawczego Maestro finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Od laureata konkursu wymagane będzie, aby złożyć podanie w ramach regularnej procedury konkursowej do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ (SDNS). Wygranie tego konkursu będzie się wiązało z dodatkowym wynagrodzeniem.

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1. Umiejętność programowania (zwłaszcza doświadczenie w języku Python lub Matlab), oraz umiejętności statystyczne. Dużym plusem będą zawansowane umiejętności matematyczno-programistyczne (bioinformatyka, matematyka, fizyka, kierunki inżynieryjne, etc.)

2. Znajomość języka angielskiego, najlepiej potwierdzona pobytami zagranicznymi. Znajomość Polskiego Języka Migowego byłaby dodatkowym plusem, ale nie jest wymagana.

3. Mobilność: kandydat(ka) będzie musiał(a) spędzać kilka tygodni w roku za granicą (podróże na koszt laboratorium).

4. Mile widziane, ale nie wymagane: doświadczenie w zaawanasowanej analizie obrazu i/lub sygnałów ciągłych (time series) i/lub doświadczenie w projektowaniu i analizowaniu eksperymentów psychologicznych, zwłaszcza wykorzystujących fMRI.

5. student(ka) kończący ostatni rok studiów magisterskich lub absolwent(ka)/student(ka) studiów magisterskich w dziedzinach: psychologia, neurobiologia, biologia, biofizyka, bioinformatyka, psychologia, matematyka, informatyka, inżynieria, fizyka, i pokrewne.

 

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV i namiarów (telefon/email) osoby mogącej udzielić opinii o kandydacie (np. opiekuna naukowego, wykładowcy ulubionego kursu) na : m.szwed@uj.edu.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane do wyłonienia odpowiedniego kandydata/kandydatki. Termin rozpoczęcia projektu jest elastyczny, ale preferowane będą czerwiec lub wrzesień 2023.