Aktualnie realizowane granty

Debata "geny kontra doświadczenie" widziana przez pryzmat plastyczności poznawczej u osób głuchych i niewidomyc

Grant finansowany ze środków NCN konkurs Maestro 10, kierownik: dr hab. Marcin Szwed, nr 2018/30/A/HS6/00595
 
 

NeuroSmog: wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwijający się mózg

Grant finansowany ze środków FNP konkurs TEAM_NET, kierownik: dr hab. Marcin Szwed
 
Więcej informacji na stronie projektu

Zakończone granty

Is sensory processing confined to dedicated brain modules, such as the visual and somatosensory cortices? Challenging the canonical view of brain function with MRI in sighted Braille readers

Grant finansowany ze środków FNP, program Homing Plus, nr Homing Plus/2011-4/13

Okres realizacji: 2012-2014

Zakres uwagi wzrokowej a rozwój umiejętności czytania. Badania na populacji dorosłych osób niepiśmiennych i ich konsekwencje dla terapii zaburzeń czytania

Grant "Iuventus Plus" dla młodych naukowców, nr IP 2011 054971, Uniwersytet Jagielloński, kierownik projektu: dr hab. Marcin Szwed

Okres realizacji: 2012

Word recognition by the Visual Word Form Area - mechanisms, origins and neural codes

Grant realizowany w ramach Human Frontier Science Program Long Term Fellowship, nr projektu: LT00356-2007, kierownik projektu: Marcin Szwed (imienne stypendium badawcze).

Okres realizacji: 2007-2011

Becoming a fluent reader: Brain mechanisms and development of word reading

Grant badawczy Agence Nationale de la Recherche (ANR), nr projektu: CORELEX, kierownicy projektu: Prof. Laurent Cohen i Prof. Stanislas Dehaene, wykonawca: Marcin Szwed

Okres realizacji: 2007-2010