Aktualnie realizowane granty

Dotknąć liczby. Mózgowa reprezentacja liczb u osób czytających zarówno liczby arabskie, jak i liczby w dotykowym alfabecie Brajla.

Grant finansowany ze środków NCN konkurs OPUS11, kierownik: dr hab. Marcin Szwed, nr UMO-2016/21/B/HS6/03703.

Okres realizacji: 2017-2020

Granice plastyczności ludzkiego mózgu widziane przez pryzmat mechanizmów czytania u niewidomych.

Grant finansowany ze środków NCN konkurs OPUS11, kierownik: dr hab. Marcin Szwed, nr UMO-2015/19/B/HS6/01256.

Okres realizacji: 2016-2019

METABRAILLE, A longitudinal MRI study on dual Braille/Visual alphabet readers. Challenging the canonical view of the brain where each sensory modality is processed by a dedicated system (visual, somatosensory…)

Grant finansowany ze środków Marie Curie Career Integration Grants przyznany dla dr hab. Marcina Szweda, nr 618347 

Okres realizacji: 2013-2017

Procesy przetwarzania informacji wzrokowej w umiejętności płynnego czytania. Neuroobrazowanie procesów wprawnego czytania oraz ich patologii w dysleksji

Grant finansowany ze środków NCN konkurs SONATA BIS, kierownik: dr hab. Marcin Szwed, nr 2012/05/E/HS6/03538

Okres realizacji: 2013-2018

Zakończone granty

Is sensory processing confined to dedicated brain modules, such as the visual and somatosensory cortices? Challenging the canonical view of brain function with MRI in sighted Braille readers

Grant finansowany ze środków FNP, program Homing Plus, nr Homing Plus/2011-4/13

Okres realizacji: 2012-2014

Zakres uwagi wzrokowej a rozwój umiejętności czytania. Badania na populacji dorosłych osób niepiśmiennych i ich konsekwencje dla terapii zaburzeń czytania

Grant "Iuventus Plus" dla młodych naukowców, nr IP 2011 054971, Uniwersytet Jagielloński, kierownik projektu: dr hab. Marcin Szwed

Okres realizacji: 2012

Word recognition by the Visual Word Form Area - mechanisms, origins and neural codes

Grant realizowany w ramach Human Frontier Science Program Long Term Fellowship, nr projektu: LT00356-2007, kierownik projektu: Marcin Szwed (imienne stypendium badawcze).

Okres realizacji: 2007-2011

Becoming a fluent reader: Brain mechanisms and development of word reading

Grant badawczy Agence Nationale de la Recherche (ANR), nr projektu: CORELEX, kierownicy projektu: Prof. Laurent Cohen i Prof. Stanislas Dehaene, wykonawca: Marcin Szwed

Okres realizacji: 2007-2010