Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik zespołu

Marcin Szwed, PhD

Zdjęcie Marcina Szweda 2000-2006     

Doktorat - Department of Neurobiology, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
Opiekun: Prof. Ehud Ahissar. PhD committee: Prof. Rafael Malach, Prof. Amos Arieli. Awarded: May 2006.

2007-2011
Postdoc - z Stanislasem Dehaene (Inserm Cognitive Neuroimaging Unit, Saclay) i Laurentem Cohenem (Brain and Spine Institute, ICM, Salpétrière Hospital, Paryż, Francja).

2011-obecnie
Kierownik zespołu badawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

2021
Profesor

Google Scholar profile

kontakt: m.szwed {at} uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Post-doctoral researchers

Anna-Lena Stroh

Using fMRI, EEG, and behavioural methods I investigate how sensory and language experience interact to shape the neural foundations of cognition and perception. The primary focus of my work is on deafness and sign language and how they affect language processing, visual and tactile perception, as well as body-related functions such as motor learning and balance.

Doktoranci

Maksymilian Korczyk

Jestem absolwentem psychologii (2018) na UJ. W badaniu prowadzonym w ramach pracy magisterskiej zajmowałem się procesem przetwarzania rytmu i zjawiskiem neuroplastyczności w grupie profesjonalnych muzyków.

Interesuje mnie tematyka neuroplastyczności. W szczególności skupiam się na zmianach w mózgu obserwowanych pod wpływem długoterminowego treningu oraz wywołanych deprywacja sensoryczną. Szczególnie zainteresowany jestem badaniem osób niewidomych od urodzenia oraz profesjonalnych muzyków. W ramach mojej pracy badawczej będę kontynuować badania nad plastycznością mózgu w grupie profesjonalnych pianistów. Będę starał sprawdzić, jakie obszary ich mózgu są zaangażowane w przetwarzanie rytmu prezentowanego w rożnych modalnościach. Dodatkowo będę prowadził badania związane z czytaniem alfabetu Braille’a u osób niewidomych.

Maria Czarnecka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym ukończyłam kognitywistykę w 2015 roku. Mój projekt magisterski, którego tematem było porównanie przetwarzania dźwięków obecnych i nieobecnych w języku ojczystym, posłużył jako badanie pilotażowe do projektu zajmującego się rozwojem słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci. Tematem, który ciekawi mnie najbardziej jest proces nabywania języka i zaburzenia związane z tym procesem.

W ramach mojego projektu doktoranckiego zajmuję się badaniem reprezentacji liczbowych u unikalnej grupy: widzących osób dorosłych, które opanowały umiejętność czytania liczb zarówno w notacji dotykowej (alfabet Brajla), jak i wzrokowej (liczby arabskie). W efekcie badania tej szczególnej grupy można odpowiedzieć na pytanie, czy reprezentacja wielkości liczbowych jest u tych badanych różna czy podobna między modalnościami: dotykową i wzrokową.

Maria Zimmermann

I've obtained MSc in psychology (Mismap UW) and MA in philosophy (UW). My main research focus is on the mechanisms underlying cortical, cross-modal reorganisation following deafness. The crucial question is how auditory structures are reprogramming to process another modalities. Does the specific function of the auditory cortices change (pluripotent hypothesis) or remain the same (task-specific hypothesis) when dealing with processing different sensory input? In my doctoral project I continue studying rhythm processing and timing processing in deaf to farther explore the relationship between pluripotent and task-specific mechanism.

Paulina Lewandowska

Paulina Lewandowska jest członkinią zespołu zajmującego się neuroobrazowaniem w ramach projektu NeuroSmog w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jej rola w ramach projektu obejmuje analizę oraz interpretację danych dMRI (obrazowanie dyfuzji rezonansu magnetycznego).

Paulina jest absolwentką studiów psychologicznych ze specjalizacją z neurokognitywistyki na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Przed rozpoczęciem współpracy w ramach projektu NeuroSmog Paulina zajmowała się badaniem związku pomiędzy istotą białą mózgu a osiąganymi wynikami w grze komputerowej (StarCraft II) w Centrum Badań Neuropoznawczych w zespole PlasticityTeam.

 

Mikołaj Compa

Mikołaj Compa jest członkiem zespołu zajmującego się neuroobrazowaniem w ramach projektu NeuroSmog w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego rola w ramach projektu obejmuje analizę i interpretację danych behawioralnych i fMRI. 

Mikołaj jest absolwentem studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed rozpoczęciem współpracy w ramach projektu NeuroSmog zajmował się badaniem interakcji pomiędzy sieciami uwagowymi.

 

Współpracują z nami

Alicja Żok

Alicja Żok jest Lab Menadżerką/Menadżerką Projektu pn. "Debata "geny kontra doświadczenie" widziana przez pryzmat plastyczności poznawczej u osób głuchych i niewidomych".
Odpowiada za organizację współpracy z Instytutem Neurologii i Nauk  Poznawczych im. Maxa  Plancka w  Lipsku (Niemcy). Zajmuje się organizacją i logistyką badań, a także całym procesem rekrutacji uczestników. Zanim dołączyła do zespołu projektu, przez 7 lata zajmowała się koordynacją pracy teatru.

Yarema Mysak

Yarema Mysak jest inżynierem danych i programistą w projekcie NeuroSmog w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas swoich studiów licencjackich na kierunku kognitywistyka, Yarema aktywnie uczestniczył w określaniu i planowaniu obszaru badania, a jego praca dyplomowa zapewniła teoretyczne podłoże dla protokołu projektu NeuroSmog.

W trakcie pierwszego roku stypendium, Yarema został inżynierem danych i programistą w projekcie. Jego praca ma kluczowe znaczenie dla realizacji projektu. Zarządza techniczną stroną zbierania danych i zajmuje się ich wstępną analizą, tworzy narzędzia pomiarowe i kontroluje ich poprawne działanie, przygotowuje końcową bazę danych wraz z jej interfejsem użytkownika.

Alumni

Łukasz Bola, PhD

Łukasz Bola ukończył badania na stanowisku post-doc w Department of Psychology, Harvard University, Cognitive Neuropsychology Laboratory (Alfonso Caramazza's Lab). Obecnie prowadzi swój zespół badawczy w Instytucie Psychologii PAN w Warszawie

Google scholar profile

 

Katarzyzna Siuda-Krzywicka

Neuropsycholożka, lekarka-neurolożka w szpitalu Pitie-Salpetriere. Ukończyła doktorat w École des Neurosciences Paris Île-de-FranceInstitut du Cerveau et de la Moelle Epiniere (Brain & Spine Institute), PICNIC LAB

Google scholar profile

 

Katarzyna Rączy, PhD

Post-doc w Universität Hamburg w Instytucie Psychologii Biologiczne i Neuropsychologii

 

ResearchGate Profile

Marianna Boros, Phd

Dominika Radziun

Maciej Szul

Doktorant w School of Psychology, Cardiff University, Cognition and Computational Brain Lab

Joanna Sowa

Aleksandra Sadowska