Kierownik zespołu

Marcin Szwed, PhD

Zdjęcie Marcina Szweda 2000-2006     

doktorat, Department of Neurobiology, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel
Opiekun: Prof. Ehud Ahissar. PhD committee: Prof. Rafael Malach, Prof. Amos Arieli. Awarded: May 2006.

2007-2011
Postdoc, z Stanislasem Dehaene (Inserm Cognitive Neuroimaging Unit, Saclay) i Laurentem Cohenem (Brain and Spine Institute, ICM, Salpétrière Hospital, Paryż, Francja).

2011-obecnie

Kierownik zespołu badawczego na Uniwersytecie Jagiellońskim

http://www.psychologia.uj.edu.pl/marcin-szwed

kontakt: m.szwed {at} uj.edu.pl

Doktoranci

Maksymilian Korczyk

Jestem absolwentem psychologii (2018) na UJ. W badaniu prowadzonym w ramach pracy magisterskiej zajmowałem się procesem przetwarzania rytmu i zjawiskiem neuroplastyczności w grupie profesjonalnych muzyków.

Interesuje mnie tematyka neuroplastyczności. W szczególności skupiam się na zmianach w mózgu obserwowanych pod wpływem długoterminowego treningu oraz wywołanych deprywacja sensoryczną. Szczególnie zainteresowany jestem badaniem osób niewidomych od urodzenia oraz profesjonalnych muzyków. W ramach mojej pracy badawczej będę kontynuować badania nad plastycznością mózgu w grupie profesjonalnych pianistów. Będę starał sprawdzić, jakie obszary ich mózgu są zaangażowane w przetwarzanie rytmu prezentowanego w rożnych modalnościach. Dodatkowo będę prowadził badania związane z czytaniem alfabetu Braille’a u osób niewidomych.

Marianna Boros

Jestem absolwentką psychologii (2010) i biologii (2011) na UJ. W ramach moich studiów doktoranckich w 2013 roku odbyłam 8-miesięczny staż w Laboratoire de Psychologie Cognitive na Universite Aix-Marseille, współpracując z Johannesem C. Zieglerem i Jonathanem Graingerem. Na uniwersytecie w Marsylii zajmowałam się badaniem dzieci z dysleksją przy użyciu rezonansu magnetycznego. 

Przedmiotem moich dalszych badań w ramach doktoratu jest rola drogi grzbietowej w czytaniu, a dokładniej proces kodowania pozycji litery w słowie.

Językiem zajmuję się również w szerszym, ewolucyjnym kontekście, badając wczesne przejawy jego powstawania zwłaszcza u człekokształtnych.

Maria Czarnecka

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, na którym ukończyłam kognitywistykę w 2015 roku. Mój projekt magisterski, którego tematem było porównanie przetwarzania dźwięków obecnych i nieobecnych w języku ojczystym, posłużył jako badanie pilotażowe do projektu zajmującego się rozwojem słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieci. Tematem, który ciekawi mnie najbardziej jest proces nabywania języka i zaburzenia związane z tym procesem.

W ramach mojego projektu doktoranckiego zajmuję się badaniem reprezentacji liczbowych u unikalnej grupy: widzących osób dorosłych, które opanowały umiejętność czytania liczb zarówno w notacji dotykowej (alfabet Brajla), jak i wzrokowej (liczby arabskie). W efekcie badania tej szczególnej grupy można odpowiedzieć na pytanie, czy reprezentacja wielkości liczbowych jest u tych badanych różna czy podobna między modalnościami: dotykową i wzrokową.

Katarzyna Rączy

Jestem absolwentką psychologii (2014) i neurobiologii (2016) na UJ. W ramach moich badań magisterskich na psychologii zajmowałam się wpływem emocji i nastroju na funkcjonowanie pamięci roboczej.

Obszarem moich zainteresowań jest też szeroko pojęta plastyczność struktur mózgowych. W ramach moich studiów na kierunku neurobiologia zajmowałam się plastycznością kory czuciowej u zwierząt i człowieka. Natomiast przedmiotem moich badań doktorskich jest proces czytania (alfabetem brajla) u osób niewidomych od urodzenia. Mózg osób niewidomych jest szczególnym przypadkiem. Na skutek utraty wzroku jeszcze przed urodzeniem obszary mózgu osób niewidomych, które powinny zostać obszarami wzrokowymi „przeprogramowują" się na inne funkcje  w  tym język i pamięć. Dlatego też badania te dają możliwość wglądu w mechanizmy plastyczności kory mózgowej człowieka.

Maria Zimmermann

Współpracują z nami

Karolina Dukała, PhD

Psycholog, pracownik Zakładu Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UJ.  Specjalizuje się w psychologii sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik przesłuchiwania i wykrywania kłamstwa. Dyplomowany trener, prowadzi szkolenia głównie z dziedziny rozwoju osobistego oraz zastosowania umiejętności  miękkich w biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji. Organizator, koordynator i  menadżer w wielu projektach badawczych i komercyjnych. Jako wieloletni członek i były Prezes  Towarzystwa Doktorantów UJ zajmuje się popularyzacją nauki oraz współpracą pomiędzy nauką a biznesem.

Jest odpowiedzialna za administrację bierzących projektów labu.

Alicja Krześniak

Jestem absolwentką specjalności Neuroinformatyka w ramach kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów nauczyłam się zbierać i analizować sygnał EEG, a także programować w Pythonie i Matlabie. Ponadto brałam udział w programie Erazmus, w ramach którego przez jeden semestr realizowałam program MA Computational Neuroscience w BCCN w Berlinie. Podczas moich praktyk studenckich w Newcastle University badałam połączenia funkcjonalne w korze słuchowej (analiza danych ECoG). W ramach pracy magisterskiej badałam emisje otoakustyczne we współpracy ze Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach. Interesują mnie badania, które mają perspektywę pomóc ludziom z niepełnosprawnościami. Obecnie zajmuję się analizą pomiarów fMRI u osób niewidomych.